Wykład z matematyki - materiały dydaktyczne oraz wyniki kolokwiów i egzaminów

ZESTAWY ZADAŃ


Zestawy zadań z Matematyki na semestr I i II dla Budownictwa (całość)
oraz Architektury i Urbanistyki na semestr I (zestawy 1-12)

zestaw 1 logika i zbiory zestaw 1 odpowiedzi
zestaw 2 funkcje zestaw 2 odpowiedzi
zestaw 3 ciagi liczbowe zestaw 3 odpowiedzi
zestaw 4 szeregi liczbowe zestaw 4 odpowiedzi
zestaw 5 granice i ciaglosc funkcji zestaw 5 odpowiedzi
zestaw 6 pochodne funkcji zestaw 6 odpowiedzi
zestaw 7 zastosowania pochodnej zestaw 7 odpowiedzi
zestaw 8 liczby zespolone zestaw 8 odpowiedzi
zestaw 9 macierze i wyznaczniki zestaw 9 odpowiedzi
zestaw 10 uklady rownan liniowych zestaw 10 odpowiedzi
zestaw 11 geometria analityczna
zestaw 12 całka nieoznaczona cz1 zestaw 12 odpowiedzi
zestaw 13 całka nieoznaczona cz2 zestaw 13 odpowiedzi
zestaw 14 całka oznaczona zestaw 14 odpowiedzi
zestaw 15 funkcje dwoch zmiennych zestaw 15 odpowiedzi
zestaw 16 równania różniczkowe zwyczajne zestaw 16 odpowiedzi
zestaw 17 całka podwójna zestaw 17 odpowiedzi
zestaw 18 całka potrójna zestaw 18 odpowiedzi

Zestawy zadań i literatura do Metod matematycznych w budownictwie na semestr VIII
dla Budownictwa (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Interpolacja
Metoda roznic skonczonych
Metoda Ritza
Metoda odchylek wazonych
Metoda elementow skonczonych

Literatura:
E. Kalinowska, K. Kalinowski, Metody numeryczne. ISBN 83-89105-51-9
R. Grzymkowski i in., Metody numeryczne.Zagadnienia początkowo-brzegowe. ISBN 83-60716-43-9
G.I. Marczuk, Analiza numeryczna zagadnień fizyki matematycznej. ISBN 83-01-04311-3
R. Bąk, T. Burczyński, Wytrzymałość materiałów. ISBN 83-204-2577-8


PLAN WYKŁADÓW

I SEMESTR

funkcje_jednej_zmiennej_plan
ciagi_liczbowe_plan
szeregi_liczbowe_plan
granica_funkcji_plan
badanie_funkcji_plan
liczby_zespolone_plan
macierze_wyznaczniki_plan
uklady_rownan_plan

II SEMESTR

Plan wykładu - semestr II

BUDOWNICTWO STACJONARNE - PLAN ZAJĘĆ I WYNIKI

SEMESTR I

Plan zajec z matematyki

Wyniki kolokwium nr 1:

wyniki

Pytania teoretyczne na egzamin:

teoria na egzamin

VIII SEMESTR

Zestawy zadań z Metod matematycznych w budownictwie na semestr VIII
dla Budownictwa (stacjonarnych i niestacjonarnych):
Interpolacja
Metoda roznic skonczonych
Metoda Ritza
Metoda odchylek wazonych
Metoda elementow skonczonychARCHITEKTURA I URBANISTYKA - PLAN ZAJĘĆ I WYNIKI

SEMESTR IPlan zajec z matematyki


Wyniki kolokwium nr 1:
wyniki


BUDOWNICTWO NIESTACJONARNE - WYNIKI

SEMESTR I (2016/2017) - MATEMATYKA

GRUPA I
GRUPA II

SEMESTR VIII - METODY OBLICZENIOWE

Wyniki kolokwium (24.04.2016 r.)

WYNIKI KOLOKWIUM (WSZYSTKIE GRUPY)

SEMESTR IX (2015/2016) - MATEMATYKA ZAAWANSOWANA

Wyniki kolokwium zaliczeniowego

GRUPA I
GRUPA II


Adres email do kontaktu: urban.kaska@gmail.com. Prosze uzywac w sprawach waznych i pilnych.